دارایی

Share/Save/Bookmark

لیست اسامی نمایندگان اصلی وعلی البدل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن در هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان سمنان

جهت هماهنگی  پرونده مالیاتی  و قبل از جلسات با نمایندگان اتاق  ارتباط برقرار نمائید.

نمایندگان سمنان - سرخه و مهدیشهر 

09125314609

محمدرضا کریمی پور

09121316920

عبدالحمید دربانیان

09121318387

محمد تقی مرادیان

09121313088

اسماعیل عصار

 

نمایندگان گرمسار و ایوانکی 

09121722949

علی ایزدی یار

09126910424

علی رحیمی جعفری

09121495009

نواب صفوی

09126960996

علیرضاافسریان

نماینده دامغان 

09121312970

علیرضاعموئی

09125318750

محمدحسن هراتی

09121312396

علی اکبرطاهری

 

شاهرود و میامی 

09124738053

احمد شفیعی

09123730043

علیرضا عامریان

09121731735

سید احمد حسینی