×
امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 شمسی - Jul 17 2024 میلادی

تاریخچه

 

مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای اجرای بند «ح» ماده «5» قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب اسفندماه 1369 (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵) و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380/11/14 تأسیس گردید. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شد. آئین نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری شامل "قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران"،  "آیین نامه تشکیلات مرکز داوری" و "آیین نامه هزینه های داوری"می باشد که ‌مطابق با ماده 6 قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. موضوع فعالیت این مرکز عبارت است از حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری سازمانی وفق قانون اساسنامه، آئین نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوری (آئین داوری داخلی و بین المللی) و آئین نامه هزینه های داوری مرکز.
به موجب اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در بهمن 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مرکز داوری تنها نهاد داوری است که با اراده مستقیم قانونگذار تاسیس شده است. مقر مرکز در تهران و در اتاق بازرگانی ایران است. بر اساس ماده ٢ آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران، مرکز می‌تواند در اتاق بازرگانی هریک از مراکز استان دفتری تاسیس نماید که مستقیما تحت نظر دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران فعالیت خواهند نمود.

 مرکز داوری  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان


شعبه  مرکز داوری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در بهمن 1394 با حضور آقای دکتر محبی  دبیر کل مرکز داوری اتاق و ایران و دیگر مقانات ارشد  کشور و استانی در محل این اتاق افتتاح  و فعالیت خود را بصورت رسمی  آغاز نمود . مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 / 1380 ، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است  

 

نمونه شرط داوری

"نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق "

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می¬گردد که مطابق با قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران به صورت قطعی و لازم الاجرا حل‌ و فصل گردد. این شرط داوری، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم ‌الاجرا است.

 

“ Model Arbitration Clause”

All disputes or claims arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity, termination, breach or interpretation, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Arbitration Center of Semnan  Chamber . This arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.

 

 

 

ثبت درخواست