تاسیس مرکز داوری (شعبه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان )

شعبه  مرکز داوری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در بهمن 1394 با حضور آقای دکتر محبی  دبیر کل مرکز داوری اتاق و ایران و دیگر مقانات ارشد  کشور و استانی در محل این اتاق افتتاح  و فعالیت خود را بصورت رسمی  آغاز نمود . مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 / 1380 ، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است