رئیس : آقای سعید ترکمان دهنوی نائب رئیس : احمد عجم حسنی دبیر :  سرکار خانم گرجی تلفن: 33464002-023 فكس: 33464500-023 آدرس: سمنان ـ بلوار 15خرداد اخبار کمیسیون 
سعید ترکمان در کمیسیون حمل‌ونقل و صادرات اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد  توسعه نیازمند تغییرات لازم در سطح کلان و منطقه‌ای می‌باشد