×
امروز چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 شمسی - Apr 24 2024 میلادی

لیست اسامی نمایندگان اصلی وعلی البدل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن در هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان سمنان

جهت هماهنگی  پرونده مالیاتی  و قبل از جلسات با نمایندگان اتاق  ارتباط برقرار نمائید.

نمایندگان سمنان - سرخه و مهدیشهر

09125314609 محمدرضا کریمی پور
09121316920 عبدالحمید دربانیان
09121318387 محمد تقی مرادیان
09121313088 اسماعیل عصار

نمایندگان گرمسار و ایوانکی

09121722949 علی ایزدی یار
09126910424 علی رحیمی جعفری
09121495009 نواب صفوی
09126960996 علیرضاافسریان

نماینده دامغان

09121312970 علیرضاعموئی
09125318750 محمدحسن هراتی
09121312396 علی اکبرطاهری

شاهرود و میامی

09124738053

احمد شفیعی
09123730043 علیرضا عامریان
09121731735 سید احمد حسینی