×
امروز دوشنبه 07 خرداد 1403 شمسی - May 27 2024 میلادی

مرکز داوری اتاق ایران چگونه تشکیل شده و به چه اعمالی مبادرت می‌نماید؟

تنها نهاد داوری است که به موجب قانون تشکیل شده و وظیفه آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری است. البته مرکز خدمات دیگری نیز مانند میانجی گری، سازش و تایید شرط داوری مندرج در قراردادها و آموزش داوری تخصصی را نیز ارائه می‌دهد.

رسیدگی در مرکز داوری چه مزایایی دارد؟

سرعت در رسیدگی بالاست و هزینه‌های داوری نیز به مراتب ارزانتر از دادگستری است. مشخص بودن قواعد رسیدگی، فرآیند بازبینی پیش نویس آراء قبل از صدور رأی، تخصص در رسیدگی، رعایت اصل محرمانگی، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری و قابلیت اجرای آرا داوری در داخل و خارج از کشور نیز از دیگر مزایای رسیدگی در این مرکز است.

چه کسانی می‌توانند اختلافات خود را به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع نمایند؟ و آیا داشتن کارت بازرگانی الزامی است؟

به طور کلی طرفین کلیه اختلافات تجاری یا غیرتجاری داخلی و بین المللی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند به مرکز داوری مراجعه کنند و داشتن کارت بازرگانی الزامی نیست.

چه موضوعاتی قابل ارجاع به داوری هستند؟

اصل بر قابلیت ارجاع همه اختلافات و دعاوی اعم از داخلی و بین المللی به داوری است. با این حال، مقنن در برخی موارد محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌هایی قائل شده است. مثلاً اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی از مواردی است که برای ارجاع آنها  به داوری باید موافقت هیات وزیران و اطلاع مجلس و بعضاً موافقت مجلس (در دعاوی که طرف آن خارجی است و یا در موارد داخلی که موضوع دعوا به موجب قانون، مهم تشخیص داده باشد) اخذ شود. به علاوه، دعاوی راجع به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب مطلقاً قابل ارجاع به داوری نیستند.

آثار توافق بر ارجاع به داوری چیست؟

ایجاد صلاحیت برای نهاد داوری و سلب صلاحیت از دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی، دو اثر مهم موافقتنامه داوری است.

اخرین اخبار