اتاق ایران در نظر دارد در راستای توسعه روابط بازرگانی و همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، هیات تجاری به سرپرستی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از 26 تا 30 اردیبهشت ماه سال جاری به روسیه- قازان اعزام کند.
اطلاعات بیشتر