در بخشی از نشست مشترک هیئت نمایندگان استان سمنان با هیئت رئیسه اتاق ایران  دکتر محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران و پرفسور سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان نیز حضور داشتند ، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با دانشگاه سمنان تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند .

 

این تفاهم نامه در راستای اهمیت نقش مسئولیت پذیری مناطق در امر توسعه و توازان منطقه ای در راستای سازماندهی و تقسیم کار ملی و استانی ، توسعه متعادل و متوازان منطقه ای ، پاسخ به مهمترین نیازهای های بخش خصوصی درجهت رشد و توسعه منطقه ای منطبق با دیپلماسی اقتصادی و همچنین ارتقاء بهره وری عوامل تولید با اولویت نیروی انسانی منعقد شد که مورد استقبال هیئت رئیسه اتاق ایران قرار گرفت .

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از اهمیت نهادسازی در دهه چهل و توقف آن در دهه پنجاه گفت و تأکید کرد که باید به نهادسازی توجه ویژه شود و در این دوره اتاق ایران سعی می‌کند این مسئله را مورد توجه قرار دهد.

قاسمی گفت: راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد. هیچ راهی و هیچ سیستم بروکراسی نمی‌تواند کشور را نجات دهد مگر اینکه به نهادسازی جدید توجه داشته باشد.

وی تأکید کرد: ما برای گذر از مشکلات به نهادسازی توسعه‌ای جدید نیاز داریم؛ باید منطقه‌ای فکر کنیم و باید بنگاه‌های اقتصادی ما به زنجیره ارزش با کشورهای منطقه و بین‌الملل پیوند بخورد. از دل چنین طرح‌هایی تولید رقابت‌پذیر که با اقتصاد منطقه و بین‌المللی پیوند دارد، ایجاد می‌شود.

در ادامه پروفسور سیف‌الله سعدالدین، رئیس دانشگاه سمنان که در این نشست حضور داشت با تاکید بر اهمیت ارتباط صنعت با دانشگاه گفت؛ مسیر همه مدیران موفق صنعتی از ارتباط صنعت، دانشگاه و پارک های علم و فناوری می‌گذرد و امیدواریم در این دوره ارتباط خوبی بین دانشگاه سمنان، اتاق سمنان و اتاق ایران برقرار شود و از همه ظرفیت‌ها در  مسیر ارتقای صنعت استفاده شود.

در پایان نشست  این تفاهم‌نامه همکاری در حضور هیئت رئیسه اتاق ایران و هیئت نمایندگان اتاق سمنان در حوزه پژوهش و آموزش به مدت چهار سال به امضای فرج الله معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان ، محمد قاسمی ، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران و سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان رسید .