روز یکشنبه علی اصغر جمعه ای و سعید ترکمان دو تن از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان سمنان به اتفاق  جمعی از کارشناسان در سفری به شاهرود از کارگاههای فرش دستباف این شهر بازدید به عمل آوردند .
در این سفر یکروزه ابتدا جلسه ای در سازمان صمت این شهرستان برگزار شد که  مسائل تشکلی و  مشکلات تشکلهای مختلف  مورد بررسی قرار گرفت . 
جمعه ای نائب رئیس اتاق سمنان و رئیس خانه صنعت و معدن استان در خصوص تشکلهای منطقه ای گفت : باید به همه چیز به صورت ملی نگاه کرد . وی یادآور شد : نگاه منطقه ای باعث تضعیف تشکلها خواهد شد و اگر ما به هر مسئله ای نگاهی فرا منطقه ای داشته باشیم رشد و بالندگی بیشتری به دست خواهیم آورد . 
دکتر سعید ترکمان ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان نیز در این نشست به پتانسیل بالای شهرستان شاهرود در زمینه های مختلف صنعت و کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد : هر انجمنی نیاز به داده ها و راهبردهای درست دارد تا بتواند در مسیر درست قرار گیرد . 
در ادامه از چند کارگاه فرش دستباف شهرستان شاهرود بازدید به عمل آمد . 
در این بازدید در خصوص دعوت از فعالان و صادرکنندگان فرش به استان سمنان نیز تصمیماتی اتخاذ شد .