×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
باکس کنار اخبار ویژه

برخی از فعالیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان

🔸️🔸️ *برخی از فعالیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان* 🔸️🔸️🔸️ 1 ارائه تصمیمات در کمیسیون های تخصصی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به قوای سه گانه در جهت حمایت بخش خصوصی به دنبال راه حل جویی مشکلات فراراه توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاری در مصوبات قانونی مطرح در دولت و مجلس. 2- ارائه تسهیلات و کمکهای فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی بمنظور جذب سرمایه گذاری خارجی. 3- برقراری ارتباط با انجمنها و تشکلهای اقتصادی و معرفی اعضاء جهت عضویت در نهادهای مذکور. 4- ارتباط و همکاری با اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سایر کشورها. 5- صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق . 6- صدور گواهی مبداء 7- تایید اسناد تجاری 8- برگزاری دوره های آموزشی در خصوص بازرگانی خارجی و امور مالیاتی 9- ارائه خدمات مشاوره در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران ، امور مالیاتی ، مشکلات تامین اجتماعی ، امور بانکی و سپرده گذاری و تسهیلات *راههای ارتباط با روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان :*

🌏www.seccima.ir

▶️ https://t.me/seccima

▶️https://chat.whatsapp.com/HmjG1mDmjA9371g707ipP8

▶️https://eitaa.com/seccimaa

▶️ instagram.com/seccima.ir