عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابلاغ شد./

 

                                                                             لینک دانلود