عدم شمول افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی به تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی و مواد اولیه آنها و دارو و مواد اولیه دارو و شیرخشک ابلاغ شد.

علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع عدم شمول افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی به تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی و مواد اولیه آنها و دارو و مواد اولیه دارو و شیرخشک را ابلاغ کرد.

 

 

                                                                          لینک دانلود