گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس:
✳️ تحلیل پیشنهاد دولت در خصوص بند «ج» مادzه (۱۰۶) ‌لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص کارکنان شرکتی


https://shenasname.ir/?p=55520