🔄 شاخص کل بازار سرمایه در شروع معاملات سه شنبه 7 شهریور 1402

🔺 تغییرات بورس تهران تا این لحظه: 16,096 واحد افزایش

🗓🔺 اختلاف با آخرین شاخص کل در هفته گذشته: 162,306 واحد افزایش

🗓🔺 اختلاف با آخرین شاخص کل سال گذشته: 139,803 واحد افزایش