×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
تقویم نمایشگاه

اعزام هیات تجاری بازرگانی و بازاریابی به نمایشگاه ساختمان اربیل عراق 2 الی 5 خرداد 1402

اعزام هیات تجاری بازرگانی و بازاریابی به نمایشگاه ساختمان اربیل عراق مجری اتاق بازرگانی سنندج